Hva kan vi lære av Sun Tzu’s “The Art of War” i Dagens Organisasjoner.

13 03 2014

Hva kan vi lære av Sun Tzu’s “The Art of War” i Dagens Organisasjoner..

Hva kan vi lære av Sun Tzu’s “The Art of War” i Dagens Organisasjoner.

10 03 2014

Ingerleg's Blogg

“Know your enemy and know yourself and you  can fight a hundred battles without disaster”.

The ‘Art of War’ er en bok som demonstrerer  hvordan du kan vinne uten konflikter. Denne boken ble en realitet da Sun Tzu ble spurt av kongen Wu, Ho Lu om å komponere et verk om krigens visdom.

Sun Tzu levde for 2500 år siden i Nord Kina. Han antas å ha vært en strålende militær strateg, hvor av hans berømte bok ‘The Art of War’ gjenspeiler hans ideer og militære taktikk for å vinne kamper.

Tom Butler – Bowdon (B.B), trekker fram nyttige leksjoner for ledere og bedriftsledere som framhever kraften i Sun Tzu’s tenkning til bruk i hverdagen.

B.B refererer: Virkningen av ‘The Art of War’ på krigføring i Kina kan sammenlignes med Machiavellis ‘The Prince’ på politikken i Europa og Vesten.

Sun Tzu illustrerer at det er mulig å erobre med et…

View original post 938 more words
%d bloggers like this: