Hva kan vi lære av Sun Tzu’s “The Art of War” i Dagens Organisasjoner.

10 03 2014

Ingerleg's Blogg

“Know your enemy and know yourself and you  can fight a hundred battles without disaster”.

The ‘Art of War’ er en bok som demonstrerer  hvordan du kan vinne uten konflikter. Denne boken ble en realitet da Sun Tzu ble spurt av kongen Wu, Ho Lu om å komponere et verk om krigens visdom.

Sun Tzu levde for 2500 år siden i Nord Kina. Han antas å ha vært en strålende militær strateg, hvor av hans berømte bok ‘The Art of War’ gjenspeiler hans ideer og militære taktikk for å vinne kamper.

Tom Butler – Bowdon (B.B), trekker fram nyttige leksjoner for ledere og bedriftsledere som framhever kraften i Sun Tzu’s tenkning til bruk i hverdagen.

B.B refererer: Virkningen av ‘The Art of War’ på krigføring i Kina kan sammenlignes med Machiavellis ‘The Prince’ på politikken i Europa og Vesten.

Sun Tzu illustrerer at det er mulig å erobre med et…

View original post 938 more words


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: